Other Language Links

ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సిద్ధాంతాలు Adhunika Bhasha Shastra Siddhantalu

Telugu Thesis - Mon, 09/18/2017 - 20:45
ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సిద్ధాంతాలు Adhunika Bhasha Shastra SiddhantaluDr.పి.యస్.సుబ్రహ్మణ్యం Dr.P.S.Subrahmanyam
Dr.పి.యస్.సుబ్రహ్మణ్యం జగమెరిగిన  భాషాశాస్త్రపండితులు. వారు తెలుగులో అందించిన రెండు అపురూపగ్రంథాలు -
 1. ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సిద్ధాంతాలు
 2. ద్రావిడభాషలు
ఇందులో మొదటి గ్రంథాన్ని ఉచిత గురుకులవిద్య ఫౌండేషన్ వారు మనకు అందిస్తున్నారు. రెండవపుస్తకం అంతర్జాలంలో లభించడం లేదు.
అన్నట్టు, ఈ రెండుపుస్తకాలను తెలుగువిశ్వవిద్యాలయంవారు ముద్రించి అమ్ముతున్నారు. మీరూ ఒకప్రతి కొని పెట్టుకొండి. లేదంటే, అవి దొరకనప్పుడు బాధ పడతారు.ఈ పుస్తకాలను తెలుగు భాషాసాహిత్యాభిమానులు,భాషాశాస్త్రాభిమానులు,విద్యార్థులు, పోటీ పరీక్షల్లో పాల్గొనేవారు, ఉపాధ్యాయులు..... ఒకమాటలో చెప్పాలంటే, ప్రతి యింట ఉండదగిన అపురూప గ్రంథాలు. ఇప్పుడుమీకు  'ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సిద్ధాంతాలు' గ్రంథాన్ని అందిస్తున్నాము. 
                                      ఆధునిక భాషాశాస్త్ర సిద్ధాంతాలు
సూచనః తెలుగులో ఎన్నో గ్రంథాలను అందిస్తూ సేవ చేస్తున్న ఉచితగురుకులవిద్య వారి ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ ఆప్ ని దిగుమతి చేసుకొని, పుస్తకాలను చదువుకోండి. లంకె -                        https://play.google.com/store/apps/details?id=freegurukul.org

Categories: Other Language Links

Calculation - Differential Calculus - चलन-कलन - chalan-kalan

Sanskrit-iz-ed Words - Fri, 09/15/2017 - 04:48
चलन-कलन

English is a very bad in what is being written and what is being spoken.  It is language of ancients from England who did not understand Sanskrit so well.  In Sanskrit there are 52 letters and rules to make new letters and words, and morphing of sounds.  In Ancient Times, the Science of Music was closely related to learning how to make sounds that meant by words.

"च" is ch but becomes "c(a)" as "a" is ambiguous sound.

"न" is na and ending for Active Present Participle.
"चल" becomes "cal"

"कल" remains "cal" but knowing the subject, I think it is connected with slope, "कूल" got corrupted.

Repeating sounds to convey words meaning what it sounds like when making is called "onomatopoeia" and here is a past post.  It could be that there was a practice of sounding the bell or water clock, and these sounds were "kal"-"kal" sounding.
http://sanskrit-words.blogspot.com/2008/07/onomatopoeia-aa-naam-aat-up-paay-iya.html

In the past I parsed "Calculus" like this:
http://sanskrit-words.blogspot.com/search?q=calculus

The reason being "kul" also means  movment  "to accumulate , collect Dha1tup. xx , 12 ; to be of kin , behave as a kinsman ib. ; to proceed continuously or without interruption ib. ; to count "

Calculus originated in India (check on Cambridge Paper on the subject), and it was used to keep the Almanac for Farming, Astronomy for Religious Purposes, and Ca lander, all inter-related.

Calculation has "cal-cal" sound with it.

In Differential Callculus Slope is very important.  The foundation of it goes back to Indians using "Differences" and "Interpolation" to calculate the Sin of things like 1 degree.
Categories: Other Language Links

PRT & TGT Teachers - wisdom valleyglobal school - Palwal, Haryana

Sanskrit Jobs - Thu, 09/14/2017 - 15:53
English , Hindi, Sanskrit , Mathematics, Computer Science, Social Science, Science, ART & CRAFT, Music & Dance....
From Indeed - Thu, 14 Sep 2017 10:23:48 GMT - View all Palwal, Haryana jobs
Categories: Other Language Links

తెలుగు రామాయణాలు Telugu Ramayanalu

Telugu Thesis - Tue, 09/12/2017 - 22:26
తెలుగు రామాయణాలు Telugu Ramayanalu


తెలుగులో వెలువడిన వివిధ రామాయణాలను అంతర్జాలంలో లభిస్తున్నవాటిని ఒక్కదగ్గర అందించే ప్రయత్నం లో భాగంగా ఈ టపాను మీ ముందుకు తెస్తున్నాం.

 1. రంగనాథరామాయణం
 2. మొల్ల రామాయణం
 3. ఆనంద రామాయణం
 4. ఆంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం
 5. శ్రీ జైమినీయ రామాయణం
 6. నిర్వచనరామాయణం
 7. శ్రీ అమృతరామాయణం
 8. రమణియ రామాయణం
 9. ఆధ్యాత్మ రామాయణం
 10. గంగా రామాయణం
 11. శతకరీతి పద్యాంధ్ర సంగ్రహ రామాయణం
 12. గజల్ రామాయణం
 13. తులసి రామాయణం
 14. శ్రీ హనుమద్రామాయణం
 15. శతకంఠ రామాయణం
 16. గౌరీ రామాయణం
 17. చంపూ రామాయణము
 18. రఘురామ రామాయణం
 19. గణపతి రామాయణ సుధ
 20. లల్ల రామాయణం
 21. మల్లెమాల రామాయణం
 22. అద్భుత రామాయణం
 23. మోక్షగుండ రామాయణం

ఇవే కాకుండా  సాయి రియల్ ఆటిట్యూడ్ వారి రామాయణం లంకెలో మరికొంత సమాచారం లభించవచ్చు.
Categories: Other Language Links

Navama SriRamayana Navaahnika Saamraajya Pattabhisheka Maha Yagnyam

Pravachanam News - Tue, 09/12/2017 - 07:43
Jai Srimanarayana! Dear Bhagavad Bhandus, Our beloved Aacharya, "U.Ve Sriman Satuluri Gopalakrishnamacharya Swamiji" is conducting a great program of "Navama SriRamayana Navaahnika Saamraajya Pattabhisheka Maha Yagnyam" for 10 days followed by Perumal Kalyanam, at Janakpur, where the wedding of the Divine Couple took place and Sitamma talli was born. Let's come together and be a part of this remarkable program and stay blessed. 
We all are very fortunate for this opportunity graced by our Aacharya.
Let us express our gratitude and love towards our eternal Parents this September in Janakpur, Nepal and nourish this sacred bond.  NO SERVICE IS BIG NO SERVICE IS SMALL You can Sponsor for any Event with your Acharya Anugraham and Perumal Krupa. Email Address  
Categories: Other Language Links

Swastik jobs experience dtp Oprater male only - Swastik Jobs - Faridabad, Haryana

Sanskrit Jobs - Mon, 09/11/2017 - 15:18
Need a experience data Oprater male only,minimum 1 to 4 minimum experience,Gud knowledge Hindi , Sanskrit/ English,great knowledge & gud experience , Gud speed...
From Indeed - Mon, 11 Sep 2017 09:48:10 GMT - View all Faridabad, Haryana jobs
Categories: Other Language Links

समाजकी आनुवांशिक स्मृति

समाजशास्त्र व मानसशास्त्र दोनोंमें यह सिद्धांत आता है कि जब कोई समाज किसी बहुत बडे सुख या दुखकी घटनाको एकसाथ झेलता है तब उस पूरे समाजकी एक आनुवांशिक स्मृति बनती है जो अगली कई पीढीयोंमें एक आनुवांशिक गुणसुत्रके रूपमें उतरती है। जाने-अनजाने वे पीढीयाँ उस सुख या त्रासदीको लेकर चलती हैं।
रामजन्मका आनंद, रामके वनगमनका दुख और वनवाससे लौटनेकी खुशियाँ जो कई हजार वर्षोंसे लोगोंकी कथा-गीतों-नाट्यमंचनमें उभरी हैं वे केवल एक वाल्मिकी-रामायणके रच जानेसे नही, बल्कि इसलिये कि वह वास्तविक घटनाएँ थीं जिसे लोगोंने सहभागिता पूर्वक झेला है।रामके वास्तविक इतिहास-पुरुष होनेका यह एक समाजशास्त्रीय प्रमाण है। यही प्रमाण कृष्ण व महाभारत के लिये भी उपलब्ध है। 
रही बात राम या कृष्णके अवतारी पुरुष होनेकी। उसके प्रमाणके निकष कुछ अन्य होंगे। वह फिर कभी।-- ्अपूर्ण -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कदाचित निम्नलिखित त्रासदी  ही वह कारण है जो धर्म-वापसीकी सुषुप्त इच्छा जगाती है और जो बचे रहे उनमें कुछ और भावनाएँ संचरित होती हैं।-------------------------------------------------------------------
Ronnie Mendonca rpmdxb@hotmail.com [TheBecoming] <TheBecoming@yahoogroups.com>Copied from another discussion group:
The Good, bad and the ugly. These are the three categories I will use to explain the Muslim mindset and practice 
The "good" Muslim
The first category is that of good Muslims.  By good I mean true believers—those who follow the teachings of their prophet, the Quran and the Sunnah to the letter, who try to emulate him in every way and are strict and pious Muslims.  Since the teachings and the examples of Muhammad are full of violence and terror, the more one follows and emulates him the more radical one becomes. Muhammad raided and butchered people merely because they were not his followers. The good Muslims do the same.  All the bombings and terrorism perpetrated by Muslims are replicas of Muhammad’s raids, or "ghazwa", as he called them.  Taking Women as sex slaves, which the Islamic State and Boko Haram practice was also practiced by Muhammad and he sanctioned it in the Quran (33:50; 23: 1-6; 70:30; 4:24; 66:1-2).  He ordered the assassination of his critics stoning the adulterers, chopping the hands of thieves and killing the apostates.  So, the terrorists are actually good Muslims.
The "bad" Muslim 
The second category is of bad Muslims.  These are those who don’t practice their religion and are often ignorant of it.  They may pray or chant the Quran, but have no clue of its content.  They read it for sawab (reward) without understanding it.  These Muslims are ordinary people we all know.  Like everybody else, some are good and some are not so good. Some of them are friendly, but they see themselves as superior, by virtue of their faith, and of “higher morals.”
Morality in Islam has nothing to do with what others understand by this word.  Morality for Women is to cover their hair lest it arouse sexual feelings in men.  For Men, it is not to shake hands with Muslim women lest it arouse them sexually, or not to masturbate, etc. Morality in Islam is primarily about genitals and their use.  For example, while having sex out of marriage is considered immoral, stoning people caught in such act is not immoral. While looking at bare arms and legs of Muslim women is considered immoral, raping non-Muslim women is not immoral.  Homosexuality is immoral, but pedophilia is not.
These Muslims migrate to the West to better their lives, but they segregate themselves, form isolated communities and warn their Children to not learn the ways of Unbelievers or take them as Friends unless they intend to convert them to Islam.  They give huge amounts of money to charity.  But Islamic charity has nothing to do with charity.  All that money goes to build mosques, print Islamic materials and promote Islam.  If any of that is spent for the needy, it is to enlist them for jihad or support the families of the suicide bombers.  The bad Muslims are the lifeline of Islam and the breeding ground for good Muslims.  All Muslim terrorists, unless they are converts, are born in and emerge from this group.  Without the moral and financial support of the bad Muslims Islam will cease to exist.
The "ugly" Muslim
Then we have the ugly Muslims.  As we learned the good Muslims are not good at all, and the bad ones are not really bad people, the ugly Muslims actually look beautiful.  Islam is a world down the rabbit hole.  Nothing is what it is because everything is what it is not.  The ugly Muslims are clean-shaven, handsome or attractive, eloquent, articulate, and highly intelligent, just the kind of people you want to hang around with.  They are journalists, professors, regular guests and contributors to mainstream media.  They know what to say to gain your approval and your applause.  They are charming.  Their words are reassuring and their faces are familiar.  You like them and trust them.  So why do I call them ugly?  Because they lie! Their job is to deceive you and to make you believe that the “real Islam” poses no threat to you.  These wolves in sheep clothing are the most dangerous group.  Deception is deadlier than terror.  Do you fear more a ferocious animal that you can see or a deadly virus that you can’t?  The enemy within is a lot more dangerous.
Unlike the bad Muslims, the ugly ones are not ignorant of their religion.  They know of Muhammad’s raids, rapes, assassinations, genocides, tortures, beheadings, but they deny them, twist the facts and defend him.  They accuse the good Muslims of having hijacked their religion of peace when they know they lie. They claim to be Reformers when they know that Islam cannot be reformed.  Islam is what it is.  To reform Islam one has to change the Quran.  Over 70% of it must be scrapped, and the other 30% is just sheer nonsense.
These self-styled Reformers don’t want to change the Quran.  They just want Muslims to practice it less.  In theory it works.  Even the deadliest poison in small doses is not lethal. But how can they convince all Muslims to not take their holy book seriously?  This project is doomed from the start.  This is either naiveté and wishful thinking, or a ruse to deceive the non-Muslims, to give them false hope so they can buy more time for Islam to take over the world, which is the goal of every Muslim, the good, the bad and the ugly."
Ex Muslims United----------------------------------------------------------------------
From: devindersingh gulati <dgulhati@yahoo.com>
To: iftekhar.hai <iftekhar.hai@gmail.com>; Msa40 <msa40@aol.com>
Sent: Tue, Sep 5, 2017 8:59 pm
Subject: Re: Re: Att: Hindu Haters of Islam: Re: Do you respect the Quran?

The Vulgar meaning (see the preceding post) of Quran has been implemented by most Muslims in power.
Dr. Koenraad Elst in his article “Was There an Islamic Genocide of Hindus?” states:“There is no official estimate of the total death toll of Hindus at the hands of Islam. A first glance at important testimonies by Muslim chroniclers suggests that, over 13 centuries and a territory as vast as the Subcontinent, Muslim Holy Warriors easily killed more Hindus than the 6 million of the Holocaust. Ferishtha lists several occasions when the Bahmani sultans in central India (1347-1528) killed a hundred thousand Hindus, which they set as a minimum goal whenever they felt like punishing the Hindus; and they were only a third-rank provincial dynasty.The biggest slaughters took place during the raids of Mahmud Ghaznavi (ca. 1000 CE); during the actual conquest of North India by Mohammed Ghori and his lieutenants (1192 ff.); and under the Delhi Sultanate (1206-1526).”He also writes in his book “Negation in India”:“The Muslim conquests, down to the 16th century, were for the Hindus a pure struggle of life and death. Entire cities were burnt down and the populations massacred, with hundreds of thousands killed in every campaign, and similar numbers deported as slaves. Every new invader made (often literally) his hills of Hindus skulls. Thus, the conquest of Afghanistan in the year 1000 was followed by the annihilation of the Hindu population; the region is still called the Hindu Kush, i.e. Hindu slaughter.”Will Durant have argued in his 1935 book “The Story of Civilization: Our Oriental Heritage” (page 459):“The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in history. The Islamic historians and scholars have recorded with great glee and pride the slaughters of Hindus, forced conversions, abduction of Hindu women and children to slave markets and the destruction of temples carried out by the warriors of Islam during 800 AD to 1700 AD. Millions of Hindus were converted to Islam by sword during this period.”Francois Gautier in his book ‘Rewriting Indian History’ (1996) wrote:“The massacres perpetuated by Muslims in India are unparalleled in history, bigger than the Holocaust of the Jews by the Nazis; or the massacre of the Armenians by the Turks; more extensive even than the slaughter of the South American native populations by the invading Spanish and Portuguese.”Writer Fernand Braudel wrote in A History of Civilizations (1995), that Islamic rule in India as a“colonial experiment” was “extremely violent”, and “the Muslims could not rule the country except by systematic terror. Cruelty was the norm – burnings, summary executions, crucifixions or impalements, inventive tortures. Hindu temples were destroyed to make way for mosques. On occasion, there were forced conversions. If ever there were an uprising, it was instantly and savagely repressed: houses were burnt, the countryside was laid waste, men were slaughtered and women were taken as slaves.”Alain Danielou in his book, Histoire de l’ Inde writes:“From the time, Muslims started arriving, around 632 AD, the history of India becomes a long, monotonous series of murders, massacres, spoliations, and destructions. It is, as usual, in the name of ‘a holy war’ of their faith, of their sole God, that the barbarians have destroyed civilizations, wiped out entire races.”Irfan Husain in his article “Demons from the Past” observes:“While historical events should be judged in the context of their times, it cannot be denied that even in that bloody period of history, no mercy was shown to the Hindus unfortunate enough to be in the path of either the Arab conquerors of Sindh and south Punjab, or the Central Asians who swept in from Afghanistan…The Muslim heroes who figure larger than life in our history books committed some dreadful crimes. Mahmud of Ghazni, Qutb-ud-Din Aibak, Balban, Mohammed bin Qasim, and Sultan Mohammad Tughlak, all have blood-stained hands that the passage of years has not cleansed. Seen through Hindu eyes, the Muslim invasion of their homeland was an unmitigated disaster.Mughals hacking children apart, wax statue reenactment in India.Islamic methods of punishment in India.“Their temples were razed, their idols smashed, their women raped, their men killed or taken slaves. When Mahmud of Ghazni entered Somnath on one of his annual raids, he slaughtered all 50,000 inhabitants. Aibak killed and enslaved hundreds of thousands. The list of horrors is long and painful. These conquerors justified their deeds by claiming it was their religious duty to smite non-believers. Cloaking themselves in the banner of Islam, they claimed they were fighting for their faith when, in reality, they were indulging in straightforward slaughter and pillage…”A sample of contemporary eyewitness accounts of the invaders and rulers, during the Indian conquestsThe Afghan ruler Mahmud al-Ghazni invaded India no less than seventeen times between 1001 – 1026 AD. The book ‘Tarikh-i-Yamini’ – written by his secretary documents several episodes of his bloody military campaigns: “The blood of the infidels flowed so copiously [at the Indian city of Thanesar] that the stream was discoloured, notwithstanding its purity, and people were unable to drink it…the infidels deserted the fort and tried to cross the foaming river…but many of them were slain, taken or drowned… Nearly fifty thousand men were killed.”In the contemporary record – ‘Taj-ul-Ma’asir’ by Hassn Nizam-i-Naishapuri, it is stated that when Qutb-ul- Din Aibak (of Turko – Afghan origin and the First Sultan of Delhi 1194-1210 AD) conquered Meerat, he demolished all the Hindu temples of the city and erected mosques on their sites. In the city of Aligarh, he converted Hindu inhabitants to Islam by the sword and beheaded all those who adhered to their own religion.The Persian historian Wassaf writes in his book ‘Tazjiyat-ul-Amsar wa Tajriyat ul Asar’ that when the Alaul-Din Khilji (An Afghan of Turkish origin and second ruler of the Khilji Dynasty in India 1295-1316 AD) captured the city of Kambayat at the head of the gulf of Cambay, he killed the adult male Hindu inhabitants for the glory of Islam, set flowing rivers of blood, sent the women of the country with all their gold, silver, and jewels, to his own home, and made about twenty thousand Hindu maidens his private slaves.http://ancientindia.co.in/some-quotes-from-modern-historians/
Categories: Other Language Links

authority vs adhikar

Divya Jhingran --  indigenous1985@yahoo.com The prevailing sentiment on this board is that “we” have an Indic perspective and therefore some sort of adhikaar to speak for Hindus. That Shraddha is enough for us to be valid spokespersons for our cause. This is far from the truth. We too are in the clutches of a western perspective and we too analyze our traditions through the Protestant framework. We approach our traditions as if they were a religion rather than treating them as systems of knowledge. Any old Baba can set up shop without proper knowledge credentials as long as he is brown-skinned and hails from the Desh. We act like he has proper adhikaar to represent our traditions.  In fact such people do as much harm to our image as Wendy and her children.Our discussions about hatha yoga also betray our western "religious" approach. We are indignant that we have somehow lost control of yoga and that it is a western product now. But the proper way to counter this trend would be to become masters of yoga ourselves. Only a yogi has the adhikaar to speak on behalf of yoga. Hindus who do not practice yoga do not have any adhikaar to speak on its behalf.  It is a system of knowledge and not a religion that any believer can profess to be an expert on. On one had we feel proud, and rightly so, about the fact that our traditions are experimental and scientific. However, being experimental and scientific entails that we actually practice and experiment before we proclaim to have knowledge. Merely belonging to the Hindu fold does not give us this adhikaar. Shraddha is a necessary condition but by no means a sufficient one.Koenraad Elst made a strong point about not trying to gain acceptance by emulating western norms. We will never succeed on those grounds. In any case, egalitarianism is a phony idea, bequeathed to us by Christianity, and treated like the Gospel truth.  Why should we Hindus subscribe to it? It would be much wiser to strengthen our own frameworks of different varnas and ashramas. Not because it is Hindu but because it promises to be a more fruitful approach towards understanding human beings and society. I am deeply grateful for everything I have learned from Koenraad Elst. I find him to be a beacon of light and knowledge. Hindus are their own worst enemies (even the ones who believe they are full of Shraddha). I wish we would take his ideas more seriously and really examine where we are going wrong.Regards,------------------------------------------------There are different kinds and levels of adhikar. Some examples:

A shastri knows certain texts at the intellectual level, and has been qualified/authorized with adhikar to explain them to others. S/he may or may not know them experientially. I would say that outsiders are typically shastris. Most Indologists are certified as shastra experts and dont necessarily even respect the teachings experientally.

A rishi knows experientally; this is embodied knowing. This is a higher level than mentally knowing shastras. In fact, the rishi's uttering later gets compiled into shastras which other shastris study and try to interpret.

A pandit/purohit has adhikar to perform rituals as per aagamas. May or may not know shastras or have embodied experience. But there are strict requirements to get this adhikar.

There are pre-requisites in the tradition for being given specific kinds of adhikar. I invite people here to post from various traditions and explain the process for obtaining adhikar of specific kinds.

Western "authority" is based on a system of higher education certification that has its own history and politics. We have discussed it many times. Indians have largely adopted this criteria for authority. But such authority is not the same as adhikar in the tradition.
Categories: Other Language Links

PRT/TGT/PGT/Music Teacher/ART Teacher/Yoga Instructor required - Kendriya Vidyalaya Dimapur - Dimapur Bazar, Nagaland

Sanskrit Jobs - Mon, 09/04/2017 - 18:22
Kendriya Vidyalaya Dimapur is inviting application for various teaching post *purely on contract basis* . *1) Post: Primary Teacher (PRT), Salary: 26250/- ₹26,500 - ₹32,500 a month
From Indeed - Mon, 04 Sep 2017 12:52:07 GMT - View all Dimapur Bazar, Nagaland jobs
Categories: Other Language Links

Sales Manager - SV Publications - Noida, Uttar Pradesh

Sanskrit Jobs - Sun, 09/03/2017 - 11:37
SV Publications is a concern of SVGroup having its corporate office atSV House, Delhi, NCR.We have a vast experience in the fieldof education, which includes ₹20,000 - ₹25,000 a month
From Indeed - Sun, 03 Sep 2017 06:07:57 GMT - View all Noida, Uttar Pradesh jobs
Categories: Other Language Links

Sr. Sales Executive - SV Publications - Agra, Uttar Pradesh

Sanskrit Jobs - Sun, 09/03/2017 - 11:35
SV Publications is a concern of SVGroup having its corporate office atSV House, Delhi, NCR.We have a vast experience in the fieldof education, which includes ₹20,000 - ₹25,000 a month
From Indeed - Sun, 03 Sep 2017 06:05:05 GMT - View all Agra, Uttar Pradesh jobs
Categories: Other Language Links

आगम शास्त्र -भोपाळ

I have not studied Veda-s so no idea about that. There is a book published by MP Hindi Sahitya Akadami, Bhopal on Agama Shastra. It is compilation of serial lectures on Agama by Acharya Rammurthy Tripathi delivered at Jiwaji University, Gwalior years ago. I have the book but I have not been able to complete it's study which I intend to, soon. It is claimed to be the best exposition on Agama by a pratitioner of Agama. You can have the book from the Akadami at Bhopal. Being Govt. body, they did precious little to popularise the book.
Categories: Other Language Links

Home Study Course on Upanishads

CIF opens registrations to its newest Home Study Course, Upanishad Course authored by Pujya Guruji Swami Tejomayananda.

The Course will be launched by Pujya Guruji on Diwali and Course material will be made available after that.

Register online @ www.chinfo.org/upanishadcourse

For more information, contact Home Study Courses:
+91-92077-11140 | upanishadcourse@chinfo.org


Categories: Other Language Links

Home Study Course on Upanishads

CIF opens registrations to its newest Home Study Course, Upanishad Course authored by Pujya Guruji Swami Tejomayananda.

The Course will be launched by Pujya Guruji on Diwali and Course material will be made available after that.

Register online @ www.chinfo.org/upanishadcourse

For more information, contact Home Study Courses:
+91-92077-11140 | upanishadcourse@chinfo.org


Categories: Other Language Links

Walk in for Lecturer, Teacher - North Central Railway - India

Sanskrit Jobs - Sat, 08/26/2017 - 15:22
Hindi + Sanskrit:. North Central Railway Recruitment 2017 – Walk in for Lecturer, Teacher Posts:....
From Free Job Alert - Sat, 26 Aug 2017 09:52:51 GMT - View all India jobs
Categories: Other Language Links

Asst Professor - WBPSC - India

Sanskrit Jobs - Sat, 08/26/2017 - 03:23
WBPSC Recruitment 2017 – Apply Online for 255 Asst Professor Posts: West Bengal Public Service Commission (WBPSC) has advertised a notification for the ₹20 an hour
From Free Job Alert - Fri, 25 Aug 2017 21:53:28 GMT - View all India jobs
Categories: Other Language Links

Sanskrit Quote for Abhinay Kumar

Sanskrit Quote - Thu, 08/24/2017 - 22:42
Sanskrit Quote for Abhinay Kumar:

त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुः सखा त्वमेव।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव॥

English Translation of Sanskrit Quote:

Only you are mother. Only you are father. Only you are relative. Only you are friend.
Only you are knowledge. Only you are wealth. O God, you are everything for me.
Categories: Other Language Links

SRI RADHASHTAMI CELEBRATIONS – 29th AUGUST 2017 - TUESDAY

VEDVIKAS - Thu, 08/24/2017 - 14:50
Sri  Radha is none other than Sri Mahalakshmi, who out of great compassion, facilitates the individual Self to get the divine grace of the Supreme Bhagavan Sri Krishna, the glorious Yogesvara. According to the Scriptures, the best way to approach Sri Krishna is through first obtaining the boundless grace of Sri Radha. Even a grave sinner gets redemption through her ceaseless divine grace and becomes purified to serve the lotus feet of Sri Radhakrishna.  Let us not miss this opportunity to offer our humble and sincere prayers to the ever fresh and fragrant queen of Vrndavana. On this most auspicious Radhashtami  day, may Sri Radha shower Her divine blessings on all. Fasting on the most sacrosanct Radhshtami day yields the fruit of fasting on thousands of Ekadasi days. श्रीगोविन्दप्रियां राज्ञीं वृन्दावन मनोहरीम् !कृपास्वरूपिणीं दिव्यां राधा देवीं नमाम्यहम् !!माधुर्यरससंपूर्णां माधवमनमोहिनीम् !महाभावनिमग्नां तां मधुराधां नमाम्यहम् !!Sri Radha Krupa Kataksha Stava Raja Stotramhttp://www.youtube.com/watch?v=JGFMOC-gua4&feature=channel Sri Krishna  Krupa Kataksha  Stava Raja Stotramhttp://www.youtube.com/watch?v=N5JGqtIbrH8&feature=channel Barsane Wali Radhehttp://www.youtube.com/watch?v=Uh_3wRRbg7c&feature=channel Paramadhan Radhehttp://www.youtube.com/watch?v=l1Y2dInVlLc&feature=channel मङ्गलं कृष्णकामिन्यै मङ्गलं शुभ मङ्गलम् |मङ्गलं प्रेमदायिन्यै मङ्गलं शुभ मङ्गलम् ||मङ्गलं मनमोहिन्यै मङ्गलं शुभ मङ्गलम् |मङ्गलं मधुराधायै मङ्गलं नित्य मङ्गलम् ||जय जय श्रीराधे 
Categories: Other Language Links

Teaching Assistant - Knowledge College - Jeewan Park, Delhi

Sanskrit Jobs - Thu, 08/24/2017 - 11:47
PGT Teacher, PRT Teacher, Teacher/ Private Tutor, TGT Teacher, Hindi Teacher, Sanskrit Teacher, Commerce Teacher, Computer Teacher, Economics Teacher, History...
From Indeed - Thu, 24 Aug 2017 06:17:07 GMT - View all Jeewan Park, Delhi jobs
Categories: Other Language Links

Pages

Subscribe to Sanskrit Central aggregator - Other Language Links